Wolfgang Wunsch – Educaţia prin muzică

Predarea muzicii în şcolile Waldorf

CUPRINS:

1.Copilul  în clasa întâia şi a doua p.12

2.Trăirea intervalelor. O fenomenologie schiţată-efectul asupra pedagogiei p.25

3.Perceperea cvartei în clasa a treia p.42

4.Copilul după vârsta de nouă ani-Rubiconul p.44

5.Clasa a cincea. Cântul polifonic pe mai multe voci. P.53

6.Schiţe referitoare  la antropologia muzicală p.57

7.Majorul şi minorul în al şaselea  an de şcoală  p. 61

8.Consideraţii asupra învăţământului muzical instrumental p.70

9. Perioada începerii maturizării. Învăţământul muzical în clasele a şaptea şi a opta p.78

10.Exerciţii de improvizaţie în primii opt ani de şcoală p.86

11. Exerciţii  ritmice în clasele a şaptea şi a opta p.101

12. Calea dezvoltării tânărului din clasa a 9-a  până în clasa a 12-a p104

13. Exerciţii de improvizaţie în liceu p.123

14. Improvizaţia liberă p.146

15. Perspectivă p. 146„Devenind activi pe tărâm muzical, facem ca lumea noastră sufletească şi spirituală să fie străbătută de un aflux de conştientizare, pentru că noi urmărim permanent influenţa forţelor muzicale asupra vieţii noastre interne, felul în care   simţurile noastre comunică cu aceste forţe. Astfel venim în întâmpinarea a ceea ce B. Lievegoed  numeşte ”invazia  de forţe  din viaţa sufletească inconştientă, căreia  omul îi este  azi din ce în ce  mai expus. Totodată este necesar să fim  cât mai prezenţi în acest interior sufletesc, ca să nu fim pe acest tărâm la îndemâna unor forţe necunoscute şi să ne pierdem astfel libertatea.

Vom descrie pe această cale (bazată pe cunoaşterea antroposofică a omului) în care poate fi înţeleasă dezvoltarea fizică sufletească şi spirituală a copilului şi a tânărului, în aşa fel încât să se pună în relaţie ceea ce rezultă din această cunoaştere cu ceea ce aflăm în urma unei examinări fenomenologige a elementelor muzicale de tip melodic, armonic şi ritmic. Totodată vom trăi un crâmpei  din istoria spirituală a omenirii, văzut prin oglinda muzicii. Vom vedea mai târziu, pe parcursul acestei lucrări, când vom studia  îndeaproape efectele muzicii asupra a ceea ce este sufletesc şi spiritual în om, că muzica este totodată o expresie a relaţiei dintre om şi lume.”