Viaţa lui RUDOLF STEINER – întemeietorul pedagogiei Waldorf (partea a doua)

În mai 1902 familia Brockdorff  convocă o întâlnire la care urmau să vină delegaţii din provincie şi hotărăsc să înfiinţeze  Secţia germană a societăţii teosofice şi cer lui Steiner să devină preşedintele ei. El acceptă cu 2 condiţii: să rămână liber ca mai înainte şi să o aibe ca secretară pe Marie von Sievers. Pentru conducătorul societăţii teosofice cuvântul este principalul  mijloc de instruire. Steiner rostea de fapt cuvinte neauzite până atunci. Pentru a se face înţeles foloseşte terminologia hindusă pe care o înlocuieşte cu expresii moderne. În 1902 scrie Creştinismul ca fapt mistic şi misteriile Antichităţii(OC8). În 1903 are loc fondarea şi editarea revistei Luzifer devenită mai târziu Lucifer-Gnosis. Sigur numele revistei poate da naştere la interpretări dacă persoana respectivă nu şi-a clarificat rolul răului în lume, acela de a întări binele, daca nu ştie că întunericul stă totdeauna lângă lumină şi că asumarea rolului său a fost pentru Lucifer un act de sacrificiu. Între 1902 şi 1912 are loc constituirea Antroposofiei printr-o largă activitate de conferinţe publice în Berlin, Stuttgart şi lungi călătorii în întreaga Europă. Marie von Sievers devine colaboratoare permanentă pentru că ştia multe limbi străine şi pentru că organiza perfect agenda de activităţi.

Steiner pune în trei opere fundamentale bazele unei ştiinţe moderne a spiritului: Teosofia 1904  expune ideile antropologiei(constituţia fiinţei umane). Iniţierea 1904-5 descrie metoda de urmat pentru a dobândi cunoaşterea lumilor superioare. Ştiinţa ocultă-1910 prezintă istoria şi etapele evoluţiei într-un mod în care doar un spirit modern o poate face… „Evoluţia pe pământ, explica el nu este decât o proiecţie a evoluţiei în întreg domeniul spiritului. Istoria ei expune creaţiile succesive prin care Ierarhiile cereşti au intervenit unele după altele. Sub această conducere divină, umanitatea a trecut peste stadiile copilăriei, peste crizele de creştere. Ea este în plină adolescenţă, confruntată acum cu problema eului. De unde vine răul? Chiar aceste crize tradează faptul că Ierarhiile „normale” nu au fost singurele care au intervenit în formarea omului pământesc. În ordinea  universală a apărut o tulburare, un fel de boală cosmică. Unele fiinţe spirituale au întârziat în condiţii de existenţă pe care altele le-au depăşit şi astfel au apărut obstrucţii în cadrul curentului evolutiv. Răul s-a născut dintr-un bine care nu mai este la locul său. Lucifer, falsul purtător de lumină şi Ahriman întunecatul nu ştiuseră sau nu voiseră să se adapteze planului universal. Dar prin însăşi rezistenţa pe care o introduseseră în lume urmau să dea întregul preţ efortului omului care merge, depăşind obstacolele spre divinitate. În complexitatea de nepătruns a universului Lucifer şi Ahriman erau deci utili pentru dobândirea liberului arbitru al omului. Ei îl obligau să ia cunoştinţă de el însuşi, să se simtă angajat în conflictul dintre bine şi rău.” S. Rihouet-Coroze – Rudolf Steiner-o epopee a spiritului în sec xx.

Între 1910 -13 au loc la Munchen premiera a 4 drame misterii. Apare în 1912 –Calendarul antroposofic al sufletului(OC 40). În 1913  se produce separarea de societatea teosofică şi fondarea celei antroposofice, odată cu ruptura de Annie Besant, conducătoarea Societăţii teosofice, cauzată de prezentarea pe care aceasta o făcea tânărului Krishnamurti ca fiind noul Mesia pe pământ. În acelaşi an începe construcţia primului Goetheanum la Dornach Elveţia, construcţie cu dublă cupolă realizată în întregime din lemn. Prin conferinţele ţinute în perioada 1914 -1923 la Dornach şi Berlin R.Steiner transmite impulsuri pentru înnoire în multe domenii.(le-am enumerat la începutul adnotărilor.

În 1919 R.Steiner susţine ideea unei tripartiţii a organismului social, în eseuri şi prelegeri, iar în toamnă fondează la Sttutgart „Şcoala liberă Waldorf” pe care o va conduce până la sfârşitul vieţii sale. Din 1920 încep cursurile scolii superioare de la Dornach şi au loc la Goetheanum activităţi artistice şi prelegeri. Un an mai târziu, în 1920 este fondat săptămânalul Das Goetheanum. În noaptea Anului Nou 1922-23 construcţia  Goetheanumului este distrusă de un incendiu, iar Steiner face planuri pentru unul nou din beton. Continuă activitatea de prelegeri în toată lumea. Şi ajunge chiar şi la Sibiu. Societăţii antroposofice germane li se alătură alte societăţi antroposofice din alte ţări devenind Societatea antroposofică generală. Între 1923-25 scrie cartea Cursul vieţii mele rămasă neterminată.

La 30 martie 1925 R.Steiner moare la Dornach. ”Când va fi deci cu adevărat recunoscut pentru ceea ce a fost? Trebuie  ca timpul să-şi împlinească lucrarea şi să vadă apărând facultăţile spirituale pe care el le poseda pe deplin şi pe care a vrut să le trezească şi la cei pe care îi numea fraţii săi. S. Rihouet-Coroze – Rudolf Steiner-o epopee a spiritului în sec xx.

Redactia