R.Steiner – Discuţii de seminar şi conferinţe asupra planului de învăţământ

Op. Compl.  295

Op. Compl. 295

„Pe ce se  bazează facultăţile productive ale poetului, productivitatea  spirituală în general? Pe ce se bazează faptul că cineva poate deveni poet? Pe capacitatea  de a-şi păstra de-a lungul întregii vieţi anumite însuşiri ale adolescenţei şi copilăriei. Un  om are cu atât  mai mult  predispozţia  pentru arta poeziei, cu cât a rămas mai mult tânăr. Într-un anumit sens este o nenorocire pentru om să  nu-şi păstreze posibilitatea de a-şi menţine întreaga viaţă anumite însuşiri caracteristice tinereţii, ceva din temperamentul sangvinic. Pentru educator este foarte important să poată deveni sangvinic din proprie voinţă. Este extraordinar de important să ţinem seama ca educatori de acest lucru, în aşa fel încât să cultivăm ca pe ceva cu totul deosebit această  predispoziţie fericită a copilului.

A doua discuţie de seminar. p.31

Cuprins:

Prima discuţie de seminar. Temperamentele, traterea lor pedagogică. Învăţământ principal, povestit, planul materialelor de povestit. Răspunsuri la întrebări.p. 9

A doua discuţie de seminar. Desenul. Temperamentele şi instrumentele muzicale. Flegmaticii. Melancolicii. Colericii. Temperamente vârstă şi organism social.p.22

A treia discuţie de seminar. Modul   de tratare a temperamentelor. Povestitul basmelor. Motive de desen. p.33

A patra discuţie de seminar. Poziţia verticală a omului şi reprezentarea în spaţiu. Predarea  matematicii şi temperamentele. Geometrie şi sttereometrie.

Extremele temperamentelor.p.40

A cincea discuţie de seminar. Exerciţii de vorbire. Îndividualizare şi grupe de temperamente. Temperamentul, poporul şi limba. Temperamentele şi învăţarea limbii. Purtări rele. p.50

A şasea discuţie de seminar. Exerciţii de vorbire. Discutarea unei bucăţi de lectură. Tratarea pedagogică a celor cuminţi.p. 60

A şaptea discuţie de seminar. Ex. De predare ptr. 12-15 ani: istoria. Elemente subiective în studierea istoriei. Cruciadele. Exaltarea unor elevi faţă de un dascăl.p. 72

A opta discuţie de seminar. Exerciţii de vorbire. Ajutarea elevilor slab înzestraţi. Alimentaţia. Aritmetica. Geografia. Ambiţia. Euritmia. Muzica.p.88

A noua discuţie de seminar. Exerciţii de vorbire. Botanica. Observaţii referitoare la propunerile cursanţilor. Frunza, floarea, fructul în raport cu aerul şi căldura. Fecundarea. Planta ca „negativ” al omului.p. 101

A zecea discuţie de seminar. Exerciţii de vorbire. Plantele  ca lume sufletească a pământului. Piciorul cocoşului,copacul, ciuperca, vara şi iarna. Teorema lui Pitagora. p.112

A unsprezecea discuţie de seminar. Exerciţii de vorbire. Frenologie. Simţurile umane. Amprente. Plantele şi viaţa sufletească a copilului până la 14 ani. p.120

A douăsprezecea discuţie de seminar. Exerciţii de vorbire.educaţia sexuală şi creşterea plantelor. Geografia: regiuni industriale. Elemente de geometrie.

A treisprezecea discuţie de seminar. Exerciţii de vorbire. Suprafaţa  geometrică. Calculul cu litere. Fantezia în exerciţiile de algebră. Socotitul în cap. Calculul cu erori. Copernic.p.136

A paisprezecea discuţie de seminar. Exerciţii de vorbire. Predarea muzicii; instrumentele.numere negative şi imaginare. Folosirea formuleleor. Istoria. Concretizarea timpului. Istoria culturii.mişcarea soarelui. Cultura egipteană antică.p.143

Prima conferinţă despre planul de învăţământ. Scopurile didactice pentru diferite trepte I-VIII. Desenul. Limba latină. IV-VIII.Cunoştinţe despre obiecte cls. III. Istoria  şi geografia la IV-VIII.  P.154

A doua conferinţă despre planul de învăţământ. Cunoştinţe despre natură cls. III-VIII. Despre câştig, întreprinderi şi circulaţie. Fizica şi chimia în cls. VI-VIII. Socotit, matematică, geometrie la cls. I-VIII. Desenul ptr. cls. I-VIII.p165.

A cinsprezecea discuţie de seminar. A treia conferinţă despre planul de învăţământ.  Exerciţii de vorbire. Predarea  muzicii. Curba lui Cassini, glanda pineală, inima. Migraţia popoarelor. Apariţia statului. Predarea muzicii. Modelajul. Limbile engleză, franceză, latină şi greacă. Lucrul manual.p.174

Cuvinte de încheiere. p.185