Prima şcoală Waldorf

După  primul Război Mondial, când în Germania aveau loc mari transformări sociale şi se căutau noi structuri statale democratice, Rudolf Steiner a încercat să dea impulsurilor ce se manifestau  o perspectivă mai cuprinzatoare. El a elaborat în conferinţe şi lucrări ideile despre „caracterul tripartit al organismului social” şi a inclus impulsurile Revoluţiei franceze: libertate, egalitate, fraternitate  ca orientări pentru acţiunile diferitelor funcţiuni sociale: liberalismul ca fundament al vieţii spirituale cu un sistem educaţional liber, democraţia ca bază ideală a instituţiilor de stat, solidaritatea ca punct de pornire a unei vieţi economice organizată asociativ.

Misiunea vieţii spirituale este de a dezvolta capacităţile umane şi de a ţine seama de trebuinţele spirituale individuale într-un climat de libertate.  Una  din sarcinile ei fundamentale este conducerea şi organizarea învăţământului.

Misiunea vieţii economice consta în organizarea, construită pe principiul echităţii distribuţiei,  producţiei  şi consumului. Prin instituirea unor relaţii transparente experienţa experţilor în economie trebuie pusă în  strânsă legătură cu interesele consumatorilor.

Misiunea activităţii statului de drept este stabilirea şi păstrarea ordinii de drept, iar ca expresie a puterii statale, ocrotirea individului şi a comunităţii, pe baza democratică a egalităţii în drepturi a cetăţenilor.

Emil Molt, proprietarul fabricii de ţigări Waldorf-Astoria din Stuttgard, a preluat aceste idei ca şi mulţi alţi  oameni, şi a instituit, ca un prim pas, pe lângă alte măsuri luate, cursuri pentru muncitori în cadrul timpului de lucru plătit. Aceşti muncitori au formulat întrebarea dacă nu s-ar putea întemeia o şcoală „în care se pot afla atât de multe lucruri pline de viaţă”, pentru copiii lor, pe baza ideilor pe care ei şi le însuşiseră. Şase luni mai târziu, în septembrie 1919, a fost deschisă prima şcoală Waldorf. Prin eforturile financiare ale muncitorilor şi ale lui Emil Molt s-a ajuns la înfiinţarea primei şcoli libere Waldorf la Stuttgard. În aceasta şcoală trebuiau sa fie hotărâtoare nu interesele economice, cum ar fi specializarea profesionala timpurie sau interesele de stat ca îndoctrinarea politica, ci exclusiv principiile pedagogice. Formarea omului ca om, condiţiile de dezvoltare ale copilului urmau să se afle în centrul activităţii. Educatorul trebuia să poată sta în faţa copiilor autonom şi să răspundă numai în faţa comunităţii educatorilor, părinţilor şi copiilor.

Rudolf Steiner a fost rugat să preia sarcina coordonării noii şcoli, a acceptat, a contribuit la  alcătuirearea primului colegiu profesoral şi a pus fundamentul spiritual al şcolii printr-un curs pedagogic intensiv.

La 7 septembrie 1919 a avut loc la Stuttgart serbarea de deschidere a  şcolii cu 12 profesori şi 256 de copii în opt clase. S-a reuşit astfel fondarea primei Şcoli Waldorf,  în care fetele şi băieţii de niveluri sociale diferite şi cu aptitudini diferite erau educaţi împreuna, lucruri care astăzi par normale.

Există  şcoli Waldorf pe toate continentele, în total  aprox. 500 de şcoli. Ar putea părea puţin dar este vorba de fapt de calitate, adică de standarde spirituale  înalte în toate privinţele.

Ileana Vasilescu