Parsifal: treisprezece ani şi anul VII de şcoală (1)

Motto : „Viaţa este călătorie spre o ţară
necunoscută” Cl. Bernard.
Pubertatea este un eveniment minunat şi dramatic în viaţa omului. R.Wagner povesteşte în Parsifal o poveste care redă drama pubertăţii.
Acest fragment dă o imagine fidelă a trăirilor adolescenţilor la pubertate şi ajută părintele să-l înţeleagă şi să-l ajute.
Supărată că tatăl copilului fiind cavaler, a murit într-o luptă, mama îşi creşte copilul în adâncul pădurii departe de oameni şi războaiele lor dar şi neştiutor în ceea ce priveşte relaţia cu ceilalţi. Parsifal pleacă de acasă ca să cunoască lumea (ca şi copilul la şapte ani) şi după ce intră cu inocenţa copilăriei în Palatul Graalului, este alungat pentru că nu ştie să pună întrebarea bună: Tu ce faci? Ajunge astfel în grădina fermecată a lui Klingsor, rupe vraja şi Klingsor supărat aruncă lancea după el, iar Parsifal o prinde din zbor. În acest moment se aude un tunet şi se face întuneric. Lumea magică dispare cu totul şi eroul se regăseşte dintr-o dată singur în lumina cenuşie, în mijlocul unui pământ pustiit, bolovănos aspru. În această solitudine ternă, el trebuie să se regăsească pe sine însuşi şi să redescopere drumul Graalului. La fel se întâmplă şi la pubertate. O experienţă similară este trăirea pubertăţii. Lumea plină de lumină şi culori a copilăriei este smulsă adolescentului şi acesta se găseşte dintr-o dată în universul cenuşiu şi dezolant, a ceea ce se numeşte realitate în stare pură. Acest moment, care este unul din cele mai dramatice în Parsifal este o experienţă, pe care fiecare individ o suferă o dată în viaţă.
Atenţie!
Când adolescentul nostru are 13-14 ani, noi suntem în perioada 35-42 de ani, care este Criza identităţii: Cine sunt eu? Odată în plus se verifică principiile educaţiei sănătoase: Educ prin ceea ce sunt, acţionez asupra mea şi mai puţin asupra adolescentului, acţionez indirect.

Ileana Vasilescu