Lista cărţilor de pedagogie Waldorf apărute în limba română


Ne propunem prezentarea  cuprinsului  volumelor de pedagogie publicate în limba română, astfel încât cei interesaţi să identifice cartea, şi problematica ce îi preocupă, cu uşurinţă, menţionând că volumele integrale se găsesc în biblioteca virtuală a SAR, pe http://www.spiritualrs.net/ .

R.Steiner-Antropologia generală ca bază a pedagogieie Op. c. 293

R.Steiner-Arta educaţiei-Discuţii de seminar, Op. c.295

R.Steiner-Arta educaţiei-Metodica şi didactica, Op. c.294

R.Steiner-Forţele spiritual-sufleteşti fundamentale ale artei educative, Op. c.305

R.Steiner-Educarea copilului din punctual de vedere al ştiinţei spirituale. Op. c. 34

R.Steiner-Înnoirea artei pedagogice prin ştiinţa spirtuală, Op. c.301, C.W.

R.Steiner-Cunoaşterea omului şi structurarea învăţământului, Op. c.302

R.Steiner –Dezvoltarea sănătoasă a fiinţei umane, Op. c.303

R.Steiner –Metodica predării şi condiţiile  de viaţă ale educării,Op. c.308

R.Steiner -Impulsuri ale ştiinţei spirituale pentru dezvoltarea fizicii, vol.I,II, Op. c.320, 321

Lievegoed- Fazele de evoluţie ale copilului.

J.Tautz-Conştiinţa profesorului în secolul XX.

E.Fucke-Liniile fundamentale ale unei pedagogii a vârstei tinere.

E.M.Kranich-Bazele antropologice ale pedagogiei Waldorf. E.M.Kranich-Plantele ca imagini ale lumii sufleteşti.

Configurarea învăţământului.

H.Zimermann-Despre forţele de impulsionare în educaţie.

A.Bernahard –Matematica pentru clasele VII şiVIII în şcoala Waldorf.

A.Bernahard –Geometrie în mişcare

E.Schuberth-Predarea geometriei în şcoala Waldorf

E.Schuberth-predarea matematicii.

G.Ott-Schiţa unei chimii, vol.I,II

J.Kiersch –Limbile străine în şcoala Waldorf.

G.Grohmann-Lecturi despre plante.

G.Grohmann-Lecturi despre animale.

T.Rihter-Sarcina pedagogică şi obiectivele de învăţământ ale unei şcoli libere Waldorf.

M.Junemann/F.Weitmann- învăţământul artistic în Şcoala Waldorf. Desenul şi pictura.

Predarea lucrului manual meşteşugăresc-artistic în şcola Waldorf