Posts tagged: Pedagogie Waldorf

Alocuţiunea la deschiderea Şcolii Waldorf (III)

Marie Steiner (partea a treia) Şi s-a încercat să se asculte ceea ce se află inconştient în cerinţele  acelor oameni buni care s-au străduit în trecut să acţioneze pentru o însănătoşire, pentru o regenerare a artei educării, a artei instruirii….Se întreabă profesorul de pedagogie cu mintea luminată: Putem  înţelege ce fel de forţe lucrează în […]

De ce profesorul conduce clasa opt ani?

(imagine din catalogul Expozitiei Internationale pentru Educatie UNESCO de la Geneva) Pedagogia waldorf evită specializarea prematură, reproducerea de informaţie şi vizează în primul rând formarea ca om a elevului, un om armonios, liber, responsabil, conştient, un Eu. Dascălul dă învăţături ce cresc odată cu micul om,  relevă adevăruri,  dezghioacă înţelesuri,  dezvăluie copilului frumuseţile naturii şi […]

Pedagogia Waldorf parte a înnoirii mondiale

(domeniile antroposofice) Deşi  autonomă, afiecare şcoală Waldorf  este  integrată întro amplă mişcare  pentru înnoire cultural-spirituală. Această mişcare formează o familie spirituală şi îmbrăţişează întreaga lume cu iniţiative din cele mai diferite domenii de viaţă, studiu şi lucru. Pentru Rudolf Steiner, care în ultimii ani ai vieţii sale a activat intens în viaţa politico-culturală a Europei, […]

Din alocuţiunea ţinută la deschiderea Şcolii Libere Waldorf de Marie Steiner

(Partea a doua) (Marie Steiner îl citeaza de fapt pe R.Steiner) Dacă înţelegem instruirea şi educarea în acest sens, atunci nu suntem înclinaţi să criticăm lesne ceea ce este înalţat pe de altă parte ca principii, ca intenţii şi fundamente pentru arta educării. Cu toate acestea, nu mi se pare că cineva poate pătrunde cu […]

De ce tricotaj şi jocuri pentru degete?

Mulţi spun: Să tricoteze copilul  la şcoală, dar ce ne intoarcem în evul mediu?                Toţi elevii unei şcoli Waldorf, băieţi ori fete, participa la orele de lucru manual şi învaţă să tricoteze. Obiectele realizate trebuie să fie atât folositoare (de exemplu hăinuţă pentru flaut, penar, copertă de carte, jucării, etc.) cât şi  frumoase.  În paralel  […]

De ce şcoală fără director?

„Şcoala fără director” este un principiu pedagogic enunţat de R.Steiner, care se împleteşte cu principiul: educăm prin ceea ce suntem. Aceste principii permit ca elevii să perceapă profesorul ca pe o personalitate creatoare, ca pe un cercetător dar şi ca om cu defecte, care-l conduc la conflicte interioare ce-l ajută să progreseze. Profesorul Waldorf nu […]

De ce serbări şi scenete?

În şcoala waldorf există serbarea lunară de sfârşit de epocă în care clasa împărtăşeşte colegilor, profesorilor, părinţilor, bunicilor, fraţilor, prietenilor ceea ce au trăit şi învăţat în epoca respectivă, ca şi sărbătorirea unor momente ca Paştele, Crăciunul, etc. Deasemenea a devenit o tradiţie ca în clasa a VIII a şi a XII a elevii să […]

Din alocuţiunea ţinută la serbarea de deschidere a Şcolii Libere Waldorf

la 7 septembrie 1919 cu cuvinte de deschidere de Marie Steiner (prima parte) “Antropologie Generală”, acest titlu a fost ales de către Rudolf Steiner pentru primul ciclu de prelegeri ţinut pentru dascălii Şcolii Waldorf, ce urma să fie fondată. Căci el îşi construieşte arta educării pe cunoaşterea multilaterală a fiinţei omeneşti, nu doar a omului […]

Lista cărţilor de pedagogie Waldorf apărute în limba română

Ne propunem prezentarea  cuprinsului  volumelor de pedagogie publicate în limba română, astfel încât cei interesaţi să identifice cartea, şi problematica ce îi preocupă, cu uşurinţă, menţionând că volumele integrale se găsesc în biblioteca virtuală a SAR, pe http://www.spiritualrs.net/ . R.Steiner-Antropologia generală ca bază a pedagogieie Op. c. 293 R.Steiner-Arta educaţiei-Discuţii de seminar, Op. c.295 R.Steiner-Arta educaţiei-Metodica […]

De ce desenul formelor ?

Motto: Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, şi nu ucid cu mintea tainele ce le-ntâlnesc în calea mea … Lucian  Blaga Prima  zi de şcoală,  desenul formelor. Dascălul plin de emoţie trasează pe tablă o linie dreaptă şi o  curbă. Este foarte emoţionat: linia şi curba trebuie să fie perfecte. N-are voie să […]