Posts tagged: Cele mai frecvente întrebări despre Waldorf

Cum evaluează Ministerul alternativele educaţionale ce funcţionează în Romania? (5)

Evaluarea Ministerului Educatiei si Cercetarii privind alternativele educationale din Romania – 2003 (extras) Oportunităţi: • scăderea populaţiei şcolare la nivel naţional determină diminuarea numărului de catedre la şcolile de stat şi, în acest context, parte din personalul didactic disponibilizat poate fi încadrat în sistemul alternativ; • relaţiile cu colaboratorii externi facilitează accesul la informaţie, documentaţie […]

Cum evaluează Ministerul alternativele educaţionale (4)

Evaluarea Ministerului Educatiei si Cercetarii privind alternativele educationale din Romania – 2003 (extras) Strategiile didactice utilizate accentuează, în funcţie de alternativă: o la Step by Step: activităţile din centre: alfabetizare, jocuri manipulative, artă, joc de rol, bucătărie etc. o Waldorf: promovarea jocului liber, joc cu roluri, jocul ritmic, basmul, teatrul de masă şi cu marionete, […]

Cum evaluează Ministerul alternativele educaţionale ce funcţionează în Romania ? (3)

Evaluarea Ministerului Educatiei si Cercetarii privind alternativele educationale din Romania – 2003 (extras) În  urma evaluării instituţionale au rezultat informaţii relevante privind activitatea subsistemului, pe care le prezentăm în continuare sub forma unei analize de tip SWOT. Punctele tari, specifice alternativelor educaţionale, pot fi evidenţiate în trei domenii: pedagogic, psihologic şi social. Pedagogic, alternativele educaţionale […]

Cum evaluează Ministerul alternativele educaţionale ce funcţionează în Romania ? (2)

Evaluarea Ministerului Educatiei si Cercetarii privind alternativele educationale din Romania – 2003 (extras) Evaluarea Invatamantul traditional Invatamantul alternativ Evaluarea este făcută în momente fixate printr-o programare anuală. Evaluarea este continuă şi cumulativă. Evaluarea este concepută într-un format prestabilit. Evaluarea foloseşte formate de tip deschis. Evaluarea se bazează pe o situaţie unică. Evaluarea este recapitulativă şi […]

Cum evaluează Ministerul alternativele educaţionale ce funcţionează în Romania ? (1)

Evaluarea Ministerului Educatiei si Cercetarii privind alternativele educationale din Romania – 2003 (extras) 3.6. EFICIENŢA INTERNĂ ŞI EXTERNĂ          Existenţa unităţilor de învăţământ alternativ poate fi şi trebuie justificată numai prin caracterul performant al activităţii, prin rezultatele superioare în educarea copiilor şi prin valorificarea posibilităţilor şi oportunităţilor pe care fiecare copil şi tânăr le are. […]

Ce are a face educatia cu problema drogurilor ?

Statisticile sunt alarmante: copiii dependenţi de droguri sunt tot mai tineri şi numărul lor este în continuă creştere. Pentru prea mulţi oameni tineri, „lumea reala” pare cu totul nereală şi lipsită de sens. Deoarece mulţi tineri nu şi-au putut găsi un loc mulţumitor în viaţă, caută să evadeze într-o lume de vis creată de ei. […]

De ce grădiniţă Waldorf? – Ernst-Michael Kranich

Curând după ce  a  a putut fi realizată pedagogia Waldorf  în 1919 prin întemeierea primei şcoli Waldorf, acestei şcoli i s-a incorporat o grădiniţă. Astăzi aproape fiecare şcoală Waldorf are o grădiniţă, astfel încât orice om  în creştere poate beneficia între vârsta de patru ani şi împlinirea vârstei şcolare, de o educaţie întemeiată pe pedagogia […]

Care este legătura dintre antroposofie şi pedagogia Waldorf?

Dacă oamenii nu știu prea multe despre Rudolf Steiner și despre antroposofie, ar putea ușor crede că profesorii de la școlile   Waldorf – cu concepția lor antroposofică despre lume – sunt mânați de un fel de “zel al convertirii” în munca lor zilnică. Această părere se bazează pe neîntelegerea a ceea ce de fapt […]

De ce o şcoală liberă?

„În epoca modernă cultivarea publică a vieţii spirituale în educaţie şi şcoală a devenit tot mai mult o problemă de stat. Ideea că şcoala ar fi o chestiune de care ar trebui să se ocupe statul este în prezent atât de înrădăcinată în conştiinţa oamenilor, încât acela care este de părere că trebuie să zdruncine […]

De ce mi-aş înscrie copilul la Waldorf ?

Mi-aş înscrie copilul la waldorf pentru că: În centrul procesului instructiv educativ stă copilul şi nu dascălul sau programa. Nu se impune o concepţie despre lume şi viaţă, ci copilul este însoţit în dobândirea propriei concepţii despre lume. Este  educat omul întreg: trup, suflet şi spirit, adică  voinţă, motivaţii şi gândire. Etapa de dezvoltare a […]