Posts tagged: Arhiva tuturor articolelor

Importanţa Crăciunului (2)

Un calendar amuzant al Postului Crăciunului este lanţul de nuci: 24 de nuci (câte una pentru fiecare dintre zilele 1 – 24 decembrie) care vor fi fost deschise şi golite fără să fi fost sparte, vor fi lipite şi unite între ele prin bucăţi de panglică (lipite şi ele în acelaşi timp cu cojile de […]

CELE PATRU DUMINICI DE ADVENT

Cum ştim că vine Craciunul? Nu putem să-l vedem cu ochii. Zilele şi nopţile sunt obişnuite şi oamenii trăiesc şi-şi fac treburile ca de obicei. Nu putem să-l auzim cu urechile fizice, căci în jur aceleaşi zgomote răsună: Maşini, avioane care trec, copii care strigă… Şi totuşi cu TREI săptămâni înainte de Crăciun se petrece […]

FRIEDRICH RITTELMEYER TIMPUL ADVENTULUI-LNISTEA LUMII (5)

AŞTEPTARE În toate secolele, în timpul dinaintea Crăciunului, creştinii şi-au îndreptat privirea spre Ioan Botezătorul. Cu Ioan Botezătorul L-au aşteptat pe Hristos, L-au dorit pe Hristos. Ioan este ca însăşi aşteptarea omenirii. Ca dorul fierbinte al omenirii. În măreţia sa este cuprins tot ce a fost vreodată căutare a lui Hristos. Nu numai o dorinţă […]

Radiografie

Ne ducem copilul la şcoală, îl încredinţăm dascălilor, dar ne-am pus problema  ce se întâmplă cu copilul nostru acolo?  Cum este Şcoala  noastră cea de toate zilele? Avem profesori competenţi şi pe care să-i respectăm? Dacă da, de ce elevii nu iubesc şcoala şi nu au dorinţa de a învăţa, de ce  profesorii dau teme […]

Cioplitorul de stele

http://waldorf-educatie.ro/wp-content/uploads/2010/08/stele.jpg

Ernst-Michael Kranich – Jocul în primii şase ani de viaţă

Joaca este metamorfoza conformă acestei vârste şi nu opusul imitării, aşa cum este de părere Piaget, pe baza concepţiei sale despre acomodare şi asimilare. Conţinuturile sale se hrănesc în ceea ce vieţuieşte copilul în privinţa activităţilor adulţilor şi a proceselor înconjurătoare. Copilul se identifică  întrutotul cu joaca sa; el este mama, care are grijă de […]

Temperamentul coleric

Copilul coleric. Când predomină viaţa de sentiment, impresii, senzaţii, avem un copil cu temperament coleric. Copilul coleric este un mic bolid. El merge cu pas ferm, îşi înfige parcă piciorul în pământ, e mereu în acţiune, se agită, se avântă pur şi simplu în orice situaţie. Dimineaţa el se îndreaptă spre grădiniţă/şcoală cu pas energic, […]

Care este legătura dintre ideea reincarnarii şi pedagogia Waldorf?

Sarcina pedagogului constă în a da formă materiei de predare, obişnuintelor de viaţă şi vieţii în comun a clasei dar câtuşi de puţin fiinţei lăuntrice a copilului. “Eul”, individualitatea omului vine din lumile suprasensibile şi aduce cu sine anumite predispoziţii şi intenţii pe care nici ereditatea dar nici mediul ambiant nu le pot devia si […]

Examenele

Examenele se apropie. Într-un învăţământ sănătos n-ar exista decât bacalaureatul, nici note,  nici teze cu subiect unic, nici teze naţionale. Alternativele şcolare funcţionează astfel de peste 100 de ani, dând societăţii oameni responsabili, creativi, sănătoşi sufleteşte. Toate notările şi examenele din învăţământul românesc, sunt reminiscenţe comuniste şi atestă cât este de supus economicului şi politicului, […]

Temperamentul flegmatic

Copilul flegmatic. Flegmaticul  e dominat de trup. Observaţi calmul profund al copilului flegmatic. El lasă lumea să acţioneze asupră-i, în tihnă, cu satisfacţie, în virtutea unui bine interior. Nimic nu-l scoate din liniştea sa. Cu plăcere şi mare satisfacţie trăieşte el tot ce înseamnă rutină, consecvenţă, ritmicitate. El nu e niciodată în criză de timp.  […]