Erhard Fucke – Linii fundamentale ale ale unei pedagogii a vârstei tinere

Despre concepţia planului de învăţământ pentru clasele 6-10 în cadrul şcolilor Waldorf

„Necesitatea de a-şi împărtăşi sieşi ceea ce  trebuie  să fie  observat la această vârstă aruncă în discuţie, cu mult curaj, propriul Eu. Ne putem percepe pe noi înşine ca pe ceva deosebit. Aşadar, merită să-i arătăm lumii acest fapt. Şi atunci, simpatia încearcă din nou cu ajutorul voinţei, să elimine de pe o anumită porţiune graniţa dintre Eu şi lume. Dar imediat ia naştere o mişcare de sens contrar, ca reacţie la această simpatie. Este vorba despre ruşine, care ar vrea să învăluie Eul, care îl opreşte  să se expună. Ruşinea măsoară ceea ce este deosebit în cadrul propriei personalităţi cu un etalon secret. În ea este activă, întrun fel, o imagine a perfecţiunii omului, spre care trebuie să năzuim. În comparaţie cu această imagine, statura pe care a atins-o propriul caracter este nedesăvârşită. Această trăire justifică încercarea de a se ascunde, de a-şi  retrage, plin de ruşine, propria persoană. Tânărul este expus acestei scindări dintre voinţa de exprimare  şi ruşine şi în cadrul acestei dispute încolţeşte cunoaşterea pe bază de sentiment a propriei responsabilităţi.” p.17

Cuprins:

Observarea fenomenelor sufleteşti la vârsta tinereţii.p 14

Naşterea conştiinţei de sine.p.36.

Activitatea cuprinzătoare a elementului spiritual-sufletesc. P.77

Prevestirea pubertăţii în ultimii ani de şcoală generală-ecoul celui de-al doilea ciclu de şapte ani în primele clase ale treptei superioare.p 99.

Tensiunea dintre specializare şi totalitate în viaţa sufletească-o tensiune care trebuie dizolvată p.125

Confruntarea cu cerinţele timpului. O replică istorică: introducerea  stenografiei în planul de învăţământ al treptei superioare p. 152

Posibilităţi şi deficienţe în ceea ce priveşte integrarea  tinerilor prin intermediul  şcolii actuale p. 162

Perioada prepubertară-preludiul vârstei tinereţii p.213

Cuvânt de încheiere p. 262