Educaţie pentru libertate

Pedagogia lui Rudolf Steiner

Autor: Frans Carlgren

Cuprins:

Prefaţă p.5

R.Steiner şi pedagogia sa  p.7

Copilul înaintea vârstei şcolare  p. 27

Trăsături de bază ale pedagogiei  p.49

Primii opt ani de şcoală  p.107

Ultimii patru ani de şcoală  p.188

Probleme Mondiale p.248

Pedagogia Waldorf p.262

„Să nu întrebaţi: ce trebuie să ştie şi să poată omul pentru ordinea socială existentă, ci întrebaţi: ce se află ca predispoziţii în om, ce anume se poate dezvolta din el? Abia atunci va fi posibilă contribuţia la ordinea socială a unor forţe mereu noi provenind din generaţia în creştere. Abia atunci va trăi în această ordine ceea ce vor face oamenii  deplini din ea şi  să nu se facă din generaţia în creştere ceea ce doreşte organizarea socială existentă.”

R.Steiner-Şcoala liberă şi tripartiţia socială.

„O pedagogie care se străduieşte să îndepărteze cât mai mult cu putinţă din piedicile fizice şi sufleteşti ce se pot interpune în calea stăpânirii conştiente a  Eului în timpul creşterii, poate fi deci numită o „Educaţie pentru libertate”.

Sarcina  la dezvoltarea deplină a premiselor interioare latente la oamenii în devenire poate fi asumată  doar de dascălii care pe baza cunoaşterii profunde a fiinţei umane sunt capabili de a face faţă exigenţelor pedagogice pe care le pune viaţa cotidiană în şcoală. Măsura în care o asemenea muncă desfăşurată în familie şi la şcoală are succes, va determina şi viitorul omenirii.(…) Statului, industriei le revine rolul de a crea spaţiul liber şi condiţiile economice pentru dezvoltarea autonomă a acestor iniţiative.”

Frans Carlgren- Educaţie pentru libertate, p.261