Cum se ajunge de la imagine la noţiune, de la percepere la pricepere ?

În  îndrumările referitoare la programa pentru şcoala Waldorf ca şcoală unitară pentru clasele I-XII, există o structură metodică de întrepătrundere a materiilor. În  clasele iniţiale se fundamentează în imagine ceea ce apare în liceu într-o formă transformată. Prin imagini, copilul învaţă să descopere litere, d.ex. litera Z (Zaun = gard, Ib.germ.), pe care mai apoi o va scrie fluent.

Acest proces este însoţit printre altele de predarea ştiinţelor naturii, care în şcoala  Waldorf începe cu o vădită aplecare spre fenomen. Copiii cunosc astfel în clasa a IV-a diferite animale prin intermediul poveştilor, le desenează, le interpretează în scenete şi le pictează; în epoca de zoologie a clasei a XII-a se va preda apoi o sistematizare a regnurilor animale. Ceea ce a fost mai întâi perceput prin diferitele calităţi senzoriale devine în liceu accesibil prin judecata individualizată. Îndrumările  pentru programa şcolii Waldorf  sunt o compoziţie fundamentată antropologic.

Felul în care înţelegem lumea, se schimbă în decursul vieţii. Această transformare are loc treptat. De la cuprinderea reprezentativă a unor corelări de ansamblu se trece prin priceperea amănuntelor corespunzătoare şi a relaţiilor lor reciproce la posibilitatea sintezei noţionale. Această metamorfoză a activităţii de pricepere este o trăsătură fundamentală a dezvoltării umane. Ea îşi lasă amprenta asupra anilor de şcoala şi este cel puţin parţial condiţionată fiziologic. Ea este însoţită la copil de o apariţie din ce în ce mai accentuată a individualităţii şi se exprimă printre altele printr-o conturare crescandă a capacitaţii de gândire. În  pedagogia Waldorf, această transformare stă la baza nu doar a întregului plan de învăţământ, ci şi a structurii epocilor de predare.

Interesul copilului pentru ceea ce învaţă în şcoală se sprijină pe corespondenţa dintre conţinuturi şi forma de predare a materiilor, cu evoluţia sa interioară, pe care acestea o şi stimulează în acelaşi timp. Pentru a ajunge la acest lucru, pedagogia Waldorf se străduieşte să realizeze o cuprindere calitativă a diferitelor domenii de viaţă şi de studiu, în locul însuşirii aditive de ştiinţă învăţată mecanic. În această strădanie, calea de la imagine la noţiune are dublă semnificaţie. Privitor la planul de învăţământ pe 12 ani, acesta descrie felul de adresare către copiii din diferitele nivele şcolare. Clasele inferioare se caracterizează printr-o predare imaginativă, imitată în fapte; în clasele superioare rolul tot mai pregnant îl ocupă noţionalul. Activitatea proprie este stimulată în aşa fel încât în final să poată apărea în formarea individuală a judecăţii. La toate materiile se reia mai târziu sub formă noţională, ştiinţifică, ceea ce s-a fundamentat imaginativ.

Privitor la structurarea fiecarei epoci de predare, calea aceasta este importantă în primul rând ca sprijin al formării memoriei copilului. Copilul se afla la vârsta şcolii primare într-o relaţie plină de sentiment faţă de tot ce-l înconjoară. Amintirea este în principal populată de lucruri care pot să se adreseze sentimentelor copilului. Memoria este întărită mai apoi prin reformularea interioară plină de fantezie în reprezentare. O caracterizare plină de imaginaţie o stimuleaza atât pe una, cât şi pe cealaltă într-o măsură evident mai mare decat o fac definiţiile abstracte.

La începutul fiecărui proces de învăţare stă mereu experienţa, fie că e vorba de formarea reprezentărilor interioare, fie de întâlnirea activă cu fenomenul. Urmează înţelegerea conceptuală. Capacitatea de a recunoaşte noul rezidă în disponibilitatea de a cuprinde mereu proaspăt experienţele. Calea de la imagine la noţiune, aşa cum este cultivată în şcolile  Waldorf în toată lumea, sprijină dezvoltarea unei gândiri care caută să descopere lumea din nou, fără prejudecăţi. Un copil învaţă în şcoala Waldorf nu numai să iubească învăţarea, ci şi o metodă de învăţare care îi poate sluji o viaţă întreagă.

Jon McAlice

Din catalogul Expozitiei Internationale pentru Educatie UNESCO de la Geneva