Craciun originar

scan0066La răscruce de vremuri
A intrat Lumina-Spiritului- Lumilor
În curentul existenţei pământeşti;
Întunericul- Nopţii
Stăpânise;
Lumina clară de zi
Radiază în suflete omeneşti;
Lumina
Care încălzeşte
Sărmanele inimi de păstori,
Lumina,
Care luminează
Înţeleptele capete de regi.

Dumnezeiască –Lumină
Christos-Soare
Încălzeşte
Inimile noastre;
Iluminează
Capetele noastre;
Ca să facă bine
Ceea ce noi
Din inimi să întemeiem,
Ceea ce noi
Din capete
Cu scop deplin să înfăptuim vrem.

Rudolf Steiner