Cercul sărbătorilor anuale

Întâlnirea cu Sf. Treime se petrece prin intermediul celei de a treia ierarhii: Îngeri, Arhangheli şi Arhai. Ele ne ajută să ne întâlnim cu Tatăl în cursului vieţii omeneşti şi anume între 28 şi 42 de ani, cu Sf. Duh, în fiecare noapte, în timpul somnului, iar cu principiul Fiului ne întâlnim în ritmul anului, în cele patru mari sărbători: Crăciunul, Paştele, Sânzienele, Sf. Mihail.
Aşa cum omul are corp fizic, eteric şi astral, Eu, sufletul senzatiei, sufletul înţelegerii, etc şi Pământul are aceste părţi componente, fiind o fiinţă vie, în evoluţie. Procesul respiraţiei omeneşti cu inspiraţie, apnee, expiraţie, apnee(oprirea procesului) se regăseşte pentru fiinţa Pământul în succesiunea anotimpurilor: iarna-apnee în inspiraţie, primăvara- expiraţie, vara-apnee în expiraţie, toamna-inspiraţie. Nu este vorba de inspirarea şi expirarea aerului, ci a unor forţe despre care ne vom face o idee dacă vom observa ce se înâmplă cu Pământul în cele patru anotimpuri şi faptul că aceste fenomene se repetă an de an. În preajma solstiţiilor şi echinocţiilor avem patru mari sărbători: Crăciunul, Paştele, Sânzienele, Sf Mihael. Ceea ce omul trăieşte în cursul zilei ca alternanţă a stării de conştienţă cotidiană şi cea de somn, regăsim în ceea ce Pământul vieţuieşte iarna şi vara: Vara o ieşire din sine, ca în somn omul, al cărui suflet pleacă în Lumile Spirituale, deci o stare de adormire a conştienţei.Iarna o adunare, concentrare în sine, deci o stare de veghe, de trezire a conştienţei. Putem observa natura numai în zona în care trăim şi nu trebuie uitat că în zona opusă a Terrei se întâmplă procesul invers. Întrun loc Pământul inspiră şi în punctual diametral opus expiră.
Iarna, Pământul a inspirat complet forţele venite din sfera Ierarhilor, şi îşi reţine sufletescul în interior, după cum omul, care a inspirit ţine aerul în interiorul său. Acum se naşte Isus când Pîmântul este în posesia întregii sale forţe sufleteşti. Acum Pământul e singur cu sine însuşi, nu vorbeşte cu Cerurile, care însă îi vorbesc şi-i trimit pe Pruncul Isus. Forţa Impulsului Cristic s-a unit cu Pământul.
Din ianuarie până în aprilie, Pământul începe să expire. Primăvara, forţele sale sufleteşti sunt trimise în afară, sunt expirate încât de Paşti el îşi revarsă forţele sufleteşti în Cosmos, învăluind astfel Pământul şi dându-şi mâna cu elemental solar radiind din Cosmos. Sufletescul Pământului se îmbibă cu forţa Soarelui, cu forţa Stelelor. Dacă m-am unit cu Cristos atunci şi sufletul meu se tălăzuieşte spre întinderile Cosmice unindu-mă cu Lumina spirituală.
În iunie, vara, Pământul ajunge întro a treia stare. El a expirat complet. Întreaga entitate sufletească a Pământului e revărsată în spaţiul Cosmic. Şi prin această revărsare, forţa Soarelui şi a Stelelor se reflectă pe Pământ. Sunt Sânzienele. Pământul se acoperă de plante multicolore, de păsări cu penaj strălucitor, de o infinită bogăţie de culori, cântece, miresme. Dar acestea sunt numai reflectarea forţelor ce vin din Cosmos, în timp ce sufletul omenesc a primit direct forţele Soarelui şi a Stelelor. Vara interiorul Pământului este impermeabil pentru Impulsul Cristic şi forţele ahrimanice se fixează temeinic.
Toamna, în septembrie, forţele expirate încep să se întoarcă. Sufletul Pământului revărsat în Cosmos începe să se retragă, începe inspiraţia care va culmina cu Crăciunul.. Omul însuşi se retrage din depărtările Cosmice, aducând ca şi sufletul Pământului forţele Solare şi stelare pe un Pământul fizic ahrimanizat. Forţa lui Mihael vine în ajutorul omului ce se cufundă în existenţa pământească. Începe lupta lui Mihael cu balaurul, cu puterile ahrimanice. El învinge balaurul pentru ca un nou Crăciun să poată veni, şi Pruncul adică Eul, să se nască pururi în ieslea sufletului nostru.
Ceea ce omul parcurge în ritmul zilei, Pământul parcurge în ritmul anului. Omul este mai legat de ritmul zilei, dar este oarecum inconştient legat de ritmul anului. Prin conştientizarea legăturii sale cu ritmul anului omul face încă un pas pe drumul conştientizării.

Ileana Vasilescu

Bibliografie:

R.Steiner-Ciclul anului
S.O.Prokofieff –Ciclul anului-un drum de iniţiere
E.Bock-Cercul sărbătorilor anului