Category: Pedagogie

Care este legătura dintre ideea reincarnarii şi pedagogia Waldorf?

Sarcina pedagogului constă în a da formă materiei de predare, obişnuintelor de viaţă şi vieţii în comun a clasei dar câtuşi de puţin fiinţei lăuntrice a copilului. “Eul”, individualitatea omului vine din lumile suprasensibile şi aduce cu sine anumite predispoziţii şi intenţii pe care nici ereditatea dar nici mediul ambiant nu le pot devia si […]

Wednesday June 16th, 2010 in Arhiva tuturor articolelor, Pedagogie | No Comments »

De ce pedagogia waldorf agreează clasele numeroase?

Se ştie că tendinţa actuală este către clase mici de 15/16  elevi. Totuşi  pedagogia waldorf  preferă clasele numeroase alternativ cu împărţirea pe grupe la disciplinele de specialitate (lb. străine de ex.) Argumente: ne încarnăm  în grupuri mari, lucru ce permite echilibrarea karmei, socializare optimă, echilibrarea temperamentelor, evitarea împărţirii artificiale a elevilor pe grupe de mai […]

Libertatea în educaţie

motto: „Adevărata libertate este o trăire interioară şi  poate fi dezvoltată în om numai prin faptul că noi, ca educatori şi dascăli, îl privim pe om în acest fel.” R.Steiner Libertatea este un subiect complex şi arid din toate punctele de vedere şi poate fi abordat şi tratat din multe unghiuri. Aspectul  mai puţin luat […]

Wednesday June 2nd, 2010 in Arhiva tuturor articolelor, Pedagogie | No Comments »

Ce este şi la ce foloseşte masa anotimpurilor?

Dacă admirarea unui apus de soare, a unui peisaj de munte sau  a unei flori v-a umplut sufletul de bucurie, absolut, frumos, spiritual, etern…atunci ştiţi şi ce este o masă a anotimpurilor şi la ce serveşte. În clasă, masa anotimpurilor se aşează într-un colţ lângă tablă. Deasupra mesei anotimpurilor (că este în clasă, la grădiniţă, […]

Alocuţiunea la deschiderea Şcolii Waldorf (IV)

Marie Steiner ( ultima parte) Iar ceea ce sunt astăzi meseriile, ce sunt astăzi structurile de stat, în care oamenii pot astăzi să se situeze: acestea toate au luat naştere din omul însuşi! Acestea nu atârnă doar, ca ceva exterior, de aceşti oameni! Aici  ne putem întreba: Să educăm omul mai mult pentru fiinţa omenească […]

Wednesday May 12th, 2010 in Arhiva tuturor articolelor, Pedagogie | No Comments »

Alocuţiunea la deschiderea Şcolii Waldorf (III)

Marie Steiner (partea a treia) Şi s-a încercat să se asculte ceea ce se află inconştient în cerinţele  acelor oameni buni care s-au străduit în trecut să acţioneze pentru o însănătoşire, pentru o regenerare a artei educării, a artei instruirii….Se întreabă profesorul de pedagogie cu mintea luminată: Putem  înţelege ce fel de forţe lucrează în […]

De ce este contestat profesorul-diriginte?

Ideea profesorului-diriginte care conduce o clasă timp de opt ani  stârneşte mai nou controverse pentru că  ar fi un concept steinerian depăşit. Iar  întrebările  ce se pot pune  sunt: Cum adică un singur profesor predă toate materiile? Profesorul-diriginte nu face faţă decât până în clasa a VI a…? Profesorul-diriginte nu predă  toate materiile, pentru că […]

Din alocuţiunea ţinută la deschiderea Şcolii Libere Waldorf de Marie Steiner

(Partea a doua) (Marie Steiner îl citeaza de fapt pe R.Steiner) Dacă înţelegem instruirea şi educarea în acest sens, atunci nu suntem înclinaţi să criticăm lesne ceea ce este înalţat pe de altă parte ca principii, ca intenţii şi fundamente pentru arta educării. Cu toate acestea, nu mi se pare că cineva poate pătrunde cu […]

Wednesday April 28th, 2010 in Pedagogie | No Comments »

De ce serbări şi scenete?

În şcoala waldorf există serbarea lunară de sfârşit de epocă în care clasa împărtăşeşte colegilor, profesorilor, părinţilor, bunicilor, fraţilor, prietenilor ceea ce au trăit şi învăţat în epoca respectivă, ca şi sărbătorirea unor momente ca Paştele, Crăciunul, etc. Deasemenea a devenit o tradiţie ca în clasa a VIII a şi a XII a elevii să […]

Din alocuţiunea ţinută la serbarea de deschidere a Şcolii Libere Waldorf

la 7 septembrie 1919 cu cuvinte de deschidere de Marie Steiner (prima parte) “Antropologie Generală”, acest titlu a fost ales de către Rudolf Steiner pentru primul ciclu de prelegeri ţinut pentru dascălii Şcolii Waldorf, ce urma să fie fondată. Căci el îşi construieşte arta educării pe cunoaşterea multilaterală a fiinţei omeneşti, nu doar a omului […]

Wednesday April 14th, 2010 in Arhiva tuturor articolelor, Pedagogie | No Comments »