Category: Cultură şi spiritualitate

SCRISOARE DESCHISA

În atenția d-nei Laura Georgescu, Președinte al C.N.A Dragă doamnă, Vă scriu, trebuie să recunosc, cu oarecare emoție, nu din frică politică pentru funcția importantă pe care o aveți, ci din frică creștină că nici de data aceasta, probabil, n-o să mă înțelegeți și am să vă pierd pentru totdeauna. Și atunci, totuși, de ce […]

Saturday February 8th, 2014 in Cultură şi spiritualitate | No Comments »

Craciun originar

La răscruce de vremuri A intrat Lumina-Spiritului- Lumilor În curentul existenţei pământeşti; Întunericul- Nopţii Stăpânise; Lumina clară de zi Radiază în suflete omeneşti; Lumina Care încălzeşte Sărmanele inimi de păstori, Lumina, Care luminează Înţeleptele capete de regi. Dumnezeiască –Lumină Christos-Soare Încălzeşte Inimile noastre; Iluminează Capetele noastre; Ca să facă bine Ceea ce noi Din inimi […]

Friday December 13th, 2013 in Cultură şi spiritualitate | No Comments »

12 Nopţi Magice

De Crăciun se leagă perioada celei mai mari treziri spirituale. După ce ne-am pregătit în mod spiritual prin Postul Crăciunului şi am primit în sufletul nostru cei 4 Îngeri: Albastru, Roşu, Alb, Violet, dar şi pe al cincilea: Îngerul Crăciunului, am retrăit Naşterea lui Isus recitind Evangheliile, avem în faţă cele 12 Nopţi Magice. Cele […]

Vârstele iubirii – vârstele desăvârşirii

„Sfântul Isaac Sirul a numit desăvârşirea o prăpastie de smerenie; dar tot aşa de bine putea să zică şi despre iubire, legând-o de numele desăvârşirii. Căci iubirea a coborât din Ceruri să se facă om, – şi nu este smerenie mai mare ca aceea de a locui Dumnezeu în oameni, din iubire. Deci acestea-s semnele […]

Predica de pe munte 2

Continuare din nr. anterior Cristos rezumă în două imagini cuprinzătoare importanţa omului care a intrat în “Împărăţia Cerurilor”. “Voi sunteţi sarea Pământului”. “Voi sunteţi lumina lumii.” Sarea protejează substanţele împotriva deprecierii şi a putrezirii şi, în afară de aceasta, ea este un element creator de formă. Pământul se îndreaptă spre prăbuşire. Dacă ar fi fost […]

Pentru ca Pruncul să se nască în ieslea sufletului nostru…

Cum ştim că vine Crăciunul? Nu putem să-l vedem cu ochii fizici, nu-l putem percepe cu niciunul din simţurile obişnuite. Zilele şi nopţile sunt ca totdeauna şi oamenii trăiesc şi-şi fac ca de obicei treburile. Şi totuşi cu patru săptămâni înainte de Crăciun se petrece ceva important: Cerul îşi trimite solii! Un prim Înger coboară […]

Arsenie Boca: Lumea

Omul care s-a hotărât să iasă din calea păcatelor sau din gâlceava fărădelegilor, se va trezi deodată că i se vor ridica împotrivă trei vrăjmaşi, unul după altul. Iar vrăjmaşii mântuirii sunt aceştia: lumea, trupul şi diavolul. Pe aceştia îi arată ca atare toţi Sfinţii Părinţi. Prin „lume” se înţelege categoria păcatului, adică turma oamenilor […]

Predica de pe munte 1

Predica de pe munte este fructul învingerii ispitirii. Ceea ce a fost câştigat acolo în lupta spirituală – intrarea cerurilor în împărăţie (Malchut), devine învăţătură în predica de pe munte. Ea conţine învăţătura, de importanţă universală, despre “ Împărăţia Cerurilor “, despre basileia ton uranon.(…) Cititorul de azi va putea presimţi numai cu greu ce […]

Libertatea şcolii 1

„Oricare ar fi reuşitele sale „pedagogice”, profesorul care predă într-o şcoala Waldorf sprijinindu-se pe antropologia spirituală, va păstra în sufletul său o profundă convingere că se află pe calea cea bună. Dar el va resimţi şi dificultăţile, care se opun eforturilor sale. Dacă el însuşi este cauza, va primi „lecţii” de la copii, va trebui […]

„ … pretutindeni formă nesfârşită”

Arjuna a spus: De la tine Cel cu ochii ca frunza de lotus, am auzit în amănunt naşterea şi pieirea fiinţelor, ca şi neclintita ta măreţie. Aşa este, precum mi-ai spus tu însuţi Supremule Stăpân Divin, o Spirite Suprem. De ce crezi că e cu putinţă a fi văzut de mine, puternice stăpân Divin peste […]

Tuesday October 25th, 2011 in Cultură şi spiritualitate | No Comments »