Category: Cărţi recomandate

Rudolf Steiner – METODICA PREDĂRII

ŞI CONDIŢIILE DE VIAŢĂ ALE EDUCĂRII op. compl. 308 Cinci conferinţe, prezentate la Stuttgart între 8 şi 11 aprilie 1924 CUPRINS: PRIMA CONFERINŢĂ – Arta educării pe baza unei cunoaşteri reale a fiinţei umane. CONFERINŢA A DOUA -Didactica predării şi condiţiile de viaţă ale educării. CONFERINŢA A TREIA – Perceperea părţilor constitutive ale omului prin […]

R.Steiner-Arta educaţiei-Metodica şi didactica. Op. compl. Nr. 294

“Acum este momentul în care omul trebuie să scoată cele necesare educaţiei, din cunoaşterea raportului dintre om şi Cosmos. Trebuie să pătrundem întreaga noastră activitate educativă de sentimentul: omul în devenire stă în faţa noastră, dar el este continuarea a ceea ce s-a petrecut în suprasensibil înainte ca omul să fi fost  născut sau zămislit. […]

Rudolf Steiner – Articole asupra organizării tripartite

„Nu poate fi vorba în acest moment al evoluţiei istoriei lumii de a se tinde spre un alt fel de dependenţă a vieţii spirituale şi juridice de viaţa economică în cadrul căreia să fie administrate în mod obiectiv numai producerea şi circulaţia bunurilor, în care însă , din locul pe care omul îl ocupă în […]

Ce trebuie să citească copilul / adolescentul?

Ceea ce povestim ori citeşte elevul nu este întâmplător. În  funcţie de stadiul de dezvoltare al copilului, materialul de povestit este selectat să  răspundă  nevoilor fizice dar mai ales sufletesc-spirituale, specifice vârstei, adică să-l hrănească fizic (corpul creşte armonios numai când copilul este fericit), sufleteşte şi spiritual, să stimuleze dezvoltarea lui sănătoasă. Dacă, la vârsta […]

Învăţătorul de la şcoala waldorf de Helmut Eller

„Devine posibil ca un învăţător să se introducă în nişte domenii ale cunoaşterii atât de diferite şi apoi să le poată preda, prin faptul că el se autoeducă în mod metodic şi datorită studiilor sale antroposofice, începe să descopere mereu noi corelaţii în lume. El învaţă să lege fire esenţiale din punctul de vedere al […]

Educaţie pentru libertate

Pedagogia lui Rudolf Steiner Autor: Frans Carlgren Cuprins: Prefaţă p.5 R.Steiner şi pedagogia sa  p.7 Copilul înaintea vârstei şcolare  p. 27 Trăsături de bază ale pedagogiei  p.49 Primii opt ani de şcoală  p.107 Ultimii patru ani de şcoală  p.188 Probleme Mondiale p.248 Pedagogia Waldorf p.262 „Să nu întrebaţi: ce trebuie să ştie şi să poată […]

Lista cărţilor de pedagogie Waldorf apărute în limba română

Ne propunem prezentarea  cuprinsului  volumelor de pedagogie publicate în limba română, astfel încât cei interesaţi să identifice cartea, şi problematica ce îi preocupă, cu uşurinţă, menţionând că volumele integrale se găsesc în biblioteca virtuală a SAR, pe http://www.spiritualrs.net/ . R.Steiner-Antropologia generală ca bază a pedagogieie Op. c. 293 R.Steiner-Arta educaţiei-Discuţii de seminar, Op. c.295 R.Steiner-Arta educaţiei-Metodica […]