Category: Cărţi recomandate

Revelaţiile vieţii

Aflat în permanentă căutare de răspunsuri, un tânar şi-a luat bicicleta şi a pornit cu entuziasm la drum. Era animat de bucuria explorării şi entuziasmul lui nu cunoştea limite. Păşind pe un teren necunoscut, pe drum, găseşte o cărare nouă. Nu mai existau semne care să îl ghideze şi trebuia acum să se bazeze doar […]

Cărţi recomandate

Versuri şi Jocuri în ritmuri de-a lungul anului Educatoarele au posibilitatea să selecţioneze din prezenta lucrare acele texte care corespund scopului pe care şi l-au propus. Culegerea poate costitui o carte de lectură în familie, ajutând la antrenarea copilului în activităţi plăcute, dezvoltarea vocabularului, a spiritului de observaţie, la stimularea gândirii şi fanteziei, la îmbogăţirea […]

Erhard Fucke – Linii fundamentale ale ale unei pedagogii a vârstei tinere

Despre concepţia planului de învăţământ pentru clasele 6-10 în cadrul şcolilor Waldorf „Necesitatea de a-şi împărtăşi sieşi ceea ce  trebuie  să fie  observat la această vârstă aruncă în discuţie, cu mult curaj, propriul Eu. Ne putem percepe pe noi înşine ca pe ceva deosebit. Aşadar, merită să-i arătăm lumii acest fapt. Şi atunci, simpatia încearcă din […]

R.Steiner – Discuţii de seminar şi conferinţe asupra planului de învăţământ

„Pe ce se  bazează facultăţile productive ale poetului, productivitatea  spirituală în general? Pe ce se bazează faptul că cineva poate deveni poet? Pe capacitatea  de a-şi păstra de-a lungul întregii vieţi anumite însuşiri ale adolescenţei şi copilăriei. Un  om are cu atât  mai mult  predispozţia  pentru arta poeziei, cu cât a rămas mai mult tânăr. […]

Wolfgang Wunsch – Educaţia prin muzică

Predarea muzicii în şcolile Waldorf CUPRINS: 1.Copilul  în clasa întâia şi a doua p.12 2.Trăirea intervalelor. O fenomenologie schiţată-efectul asupra pedagogiei p.25 3.Perceperea cvartei în clasa a treia p.42 4.Copilul după vârsta de nouă ani-Rubiconul p.44 5.Clasa a cincea. Cântul polifonic pe mai multe voci. P.53 6.Schiţe referitoare  la antropologia muzicală p.57 7.Majorul şi minorul […]

Rudolf Steiner – Cunoaşterea omului şi structurarea învăţământului

Opt prelegeri, ţinute între 12 iunie şi 19 iunie 1921 în Stuttgart, pentru cadrele didactice ale Şcolii Libere Waldorf „Omul se dezvoltă  în sensul că parcurge o anumită cale a vieţii, începând cu momentul în care dintr-un nivel inferior apare într-o  anumită măsură formularea în limbaj:”tu eşti un eu”. Această conştienţă, care apare relativ devreme […]

Rudolf Steiner – Educatia copilului…

Op. compl. 34 CUPRINS Educaţia copilului din punctul de vedere al ştiinţei spirituale Note Privire de ansamblu asupra operelor lui Rudolf Steiner Citat: “Dacă imitarea modelelor sănătoase este posibilă într-o asemenea atmosferă de iubire, atunci copilul este cu adevărat “în elementul” său. Ar trebui urmărit cu rigorozitate ca împrejurul copilului să nu se petreacă nimic […]

Gerbert Grohmman – Lecturi despre plante

Cuprins: Plantele sunt copii soarelui care trăiesc pe pământ p.7 Despre minunea florilor….p.9 Florile şi insectele îşi aparţin p.11 Despre alcătuirea petalei florii p.16 Cum sunt clasificate florile p. 21 Despre receptacul la porumbar şi măr p.22 Cum sunt clasificate fructele p.25 Cum germinează fructele p. 27 Cum se formează copacii p. 30 Despre plantele […]

Gerbert Grohmman – Lecturi despre animale

Cuprins: Renul p.6 Ursul brun p.15 Hârciogul p.22 Despre foci-câinele de mare p.30 Despre două bufniţe p.39 Despre ciocănitoarea pestriţă p.47 Despre cămilă p.54 Şapte taine ale melcului. Despre melcul viei p.63 Laudă şi slavă ramie p.71 Liliacul p. 78 Cârtiţa  p. 86 Despre o pasăre care nu zboară cu plăcere şi despre peşti care […]

Rudolf Steiner – Observarea naturii. Matematica.

EXPERIMENTUL ŞTIINŢIFIC ŞI REZULTATELE CUNOAŞTERII DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ANTROPOSOFIEI GA/op. compl. 324 CUPRINS Conferinţa 1: Cele trei forme ale ştiinţei. Observarea naturii. Experimentul şi pătrunderea matematică a naturii. Esenţa experimentului. Certitudinea cunoaşterii matematice. Psihologia odinioară şi acum. Legea creşterii la băieţi şi la fete. Cunoaşterea obişnuită a naturii. Filosofia lui David Hume. Cunoaşterea […]