Care este relaţia profesor elev?

Prin maniera de lucru şi prin relaţiile omeneşti spre care se tinde într-o şcoala Waldorf, elevii şi dascălii pot fi adesea foarte apropiaţi. Şi nu este oare atunci inevitabil ca influenţa pe care – cel puţin unii dascăli – o au asupra copiilor şi tinerilor să treacă, dincolo de efectul pedagogico-uman al predării, până în domeniul concepţiei despre lume? Deoarece şcolile waldorf nu vor să fie “şcoli slujind o anumită concepţie despre lume”, aceasta problemă trebuie luată foarte în serios.

Natural, elevii vor prelua mai mult de la un dascăl pe care il ştiu, decât de la un altul care le este străin. Dar mai este adevărat şi faptul că ei nu preţuiesc un dascal care nu le respectă în întregime libertatea interioară. Cam din clasa a şaptea, a opta, şi de-a lungul întregului ciclu superior, se poate mereu observa într-o şcoală Waldorf cum diferenţele de concepţie dintre grupe de elevi, pe de o parte, şi dascălii lor, de cealaltă, devin tot mai profunde (chiar dacă referitor la acestea, se păstreaza adeseori tăcerea), în timp ce contactele umane rămân complet neinfluenţate de aceasta. Oamenii se pot preţui reciproc chiar şi când gândesc cu totul diferit. Fireşte, dascălii waldorf pot impiedica la fel de puţin ca orice alţi pedagogi, ca elevii lor să preia pe necugetate, atât mici trăsaturi personale cât şi idei mai mult sau mai puţin clar înţelese, de la oamenii care le predau. Orice educaţie este, în acest sens, o “influenţare”. Dacă am preda elevilor anumite cunoştinte prin intermediul maşinilor, în loc de profesor – pentru a-i elibera de orice influenţe incompetente sau presupus dăunatoare – ei vor fi deja influentaţi, chiar si numai prin aceea că se vor plictisi. Un elev de clasa a cincea  de la Gimnaziul Albert Schweizer din Erlangen spunea despre astfel de maşini: “Sunt foarte bune să te joci. Pentru practică însă, mai puţin, deoarece nu te obligă să găseşti tu însuţi răspunsul”. Esenţial este că, pe de o parte, influenţa inevitabilă nu are efect de uniformizare şi că, pe de alta parte, ea stimulează dezvoltarea în concordanţă cu predispoziţiile proprii ale elevului.

(din vol. Educaţie pentru libertate)