Arhanghelul Mihael

Diferite epoci de cultură au fost conduse de diferiţi Arhangheli: Oriphiel, Anael, Zahariel, Raphael, Samael, Gabriel, Mihael. Fiecare a condus mai multe epoci.
Gabriel a fost spiritul conducător al epocii, care s-a încheiat în secolul XIX, epocă în care sufletele omeneşti erau îndreptate spre ceea ce era pământesc, spre ceea ce puteau percepe cu simţurile fizice şi raţiunea pământească. Prin aceasta, Ierarhiile Spirituale l-au lasat pe om sa-şi dezvolte personalitatea, impiedicând inspiraţiile şi intuiţiile din lumea spirituală să se reverse pe Pământ. În epoca lui Gabriel a avut loc, prin cufundarea în materialism, o dezvoltare a structurii fine a creierului uman, pregătindu-l astfel ca în epocile următoare, în creierul lui să se dezvolte, cu sprijinul sufletului, organe specifice, cum ar fi organul aducerii aminte a incarnărilor precedente.
Acum suntem la începutul unei epoci conduse de Arhanghelul Mihael, epocă caracterizată prin aceea că toate Ierarhiile Spirituale lucrează în aşa fel, ca tot mai multe inspiraţii şi intuiţii să se reverse asupra Pământului şi oamenilor, astfel încât să se ajungă la o cunoaştere a imaginaţiunilor, inspiraţiilor şi intuiţiilor în sufletul omenesc. De aceea epoca, în care trăim este o perioadă, în care cunoaşterea nu mai este ocultă, adică ascunsă, şi entităţile Ierarhiilor Spirituale lucrează la popularea Pămâtului cu fiinţe inspirate şi intuitive şi cu impulsuri de cultură spirituală.
Inspiraţia va deveni elementul dătător de ton al sufletului omenesc.
Ierarhiile Spirituale, prin Mihael şi-au propus ca sarcină nu să formeze un organ fizic, ci să reverse în sufletele omeneşti imaginaţie şi inspiraţie, să însămânţeze în sufletele omeneşti înţelegerea pentru esoterim şi ştiinţele esoterice.
Există o evoluţie ce cuprinde toate fiinţele, pământeşti ori spirituale.
Aşa cum omul avanseaza şi progresează în evoluţia sa, entităţile Ierarhiilor Spirituale progresează, trecând de la trepte inferioare la trepte superioare. Evoluţia spirituală a omului este influenţată de evoluţia Ierarhiilor Spirituale şi invers. De aici decurge o profundă responsabilitate pentru fiecare din noi.

Nu toate entităţile spirituale sunt identic structurate şi egale ca rang. După cum am arătat, Arhanghelii se suced la cârma omenirii în diferitele perioade, dar entitatea cea mai mare în rang, entitatea supremă este Arhanghelul Mihael, cel care conduce epoca actuală. El face parte dintre Arhangheli şi prin această epoca, prin sacrificiile şi jertfele, pe care le va face pentru noi oamenii, va avansa la rangul de Arhai. El va ajunge treptat o entitate conducătoare, Spirit al timpului, entitate conducătoare pentru întreaga omenire.
Imaginea lui Mihael învingând balaurul a avut diferite înţelesuri în alte epoci, în care Mihael a fost conducătorul.
In epoca lui Gabriel, omul a descoperit legile naturii şi acest lucru i-a permis formarea unei personalităţi. O concepţie despre lume şi viaţă limitată la legile naturii şi Pământului nu este conformă cu adevărurile lumii spirituale.
Mihael învingând balaurul este o imagine potrivită epocii noastre. De data aceasta balaurul este materialismul. Iar a fi în serviciul lui Mihael, înseamnă a recepta viaţa spirituală, ce inundă lumea spirituală, altfel zis a vedea pe Cristos în tot ce ne înconjoară, în fiecare lucru, plantă, animal, proces, fenomen, în fiecare semen al nostru şi a te opune materialismului, care vrea să se perpetueze în viitor. Putem resimţi şi recunoaşte sarcina fiecăruia din noi în imaginea lui Mihael luptând cu balaurul, dacă înţelegem la ce trebuie să luam parte ca oameni ai acestei noi epoci.
Bibliografie:  R.Steiner – Trepte pregatitoare ale Misteriului de pe Golgota

Ileana Vasilescu